Repertorium van onderwijsgevenden in Zeeland

Deze site geeft informatie over de onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen in de periode 1576-1801. Dit repertorium bevat alle Nederduitse en Franse schoolmeesters en alle overige onderwijsgevenden die in schoolverband les gaven, schoolvrouwen, rectoren, conrectoren en preceptoren van de Latijnse scholen in dit gewest en generaliteitsland en de hoogleraren en lectoren aan de Illustre school in Middelburg en in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Het repertorium werd samengesteld in het kader van mijn onderzoek naar het onderwijs in Zeeland tijdens de Republiek. Dat resulteerde in mijn proefschrift De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek 2015 (ISBN 978-90-820494-7-3). Promotoren waren prof. dr. Fred van Lieburg (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Stefan Ehrenpreis (Universität Innsbruck). Klik hier voor de voorzijde van het boek.

In het kader van het onderzoek werden van de betreffende personen verzameld: hun namen, geboorte- en sterfdata en plaatsen, namen van de ouders en beroep van de vader, woonplaatsen, loopbaan, nevenfuncties, sollicitaties, de echtgenote of echtgenoot met haar of zijn geboorte- en sterfdata en plaatsen, namen van hun ouders en beroep van de vader, met opgave van kinderen en van hen de namen voor zover deze ook onderwijsgevende werd, dan wel huwde met een onderwijsgevende. Toegevoegd werden de gebruikte bronnen en literatuur. In het proefschrift werd als bijlage 10 opgenomen een lijst van alle onderwijsgevenden in Zeeland en Staats-Vlaanderen, geordend naar plaats.

De onderstaande bestanden zijn geordend op achternaam en raadpleegbaar per letter. Bij de schrijfwijze van de namen is, zo mogelijk, uitgegaan van de door de personen zelf gebezigde spelling of, bij het ontbreken daarvan, van de meest voorkomende. Varianten zijn tussen haakjes toegevoegd, tenzij deze slechts een of enkele letters betreffen. Zoveel mogelijk werd gekozen voor een alfabetisch-fonetische volgorde. Namen beginnend met een C zijn terug te vinden onder de K, die met een Z onder de S en die beginnend met een Y en IJ onder de I. Aan de bestanden is toegevoegd een bestand van personen die weliswaar gesolliciteerd hebben, maar niet in Zeeland en Staats-Vlaanderen werden benoemd. Deze heeft een identieke opzet. Tot slot is een opgave van literatuur bijgevoegd die in verkorte vorm bij de personen werd genoemd. Bij de samenstelling van dit repertorium heb ik veel hulp van anderen gehad. Hun namen zijn vermeld bij de opgaven. Ook op deze plaats zeg ik hen daarvoor hartelijk dank.

Voor aanvullingen of correcties (in beide gevallen met opgave van de bronnen en/of literatuur) houd ik mij aanbevolen: h.uil@kliksafe.nl. Periodiek zullen die worden verwerkt in de bestanden op deze website.

Huib Uil

Gebruikte afkortingen:

CBG – Centraal Bureau voor Genealogie

GA – Gemeentearchief

NA – Nationaal Archief, Den Haag

RA – Rijksarchief

RAZE – Rechterlijke, notariële en weeskamerarchieven Zeeuwse eilanden

SA – Streekarchief

VU – Vrije Universiteit, Amsterdam

UvA – Universiteit van Amsterdam

ZA – Zeeuws Archief

Advertentie
Repertorium van onderwijsgevenden in Zeeland

A-Z

Letter A; Letter B; letter D; letter E; letter F; letter G; letter H; letter I (IJ en Y); letter J; letter K (C); letter L; letter M; letter N; letter O; letter P; letter Q; letter R; letter S (Z); letter T; letter U; letter V; letter W; Niet-benoemden; Literatuur

Let op: wil je na het raadplegen van een bestand weer terug naar de site, klik dan op de terugkeerpijl linksboven.

A-Z